Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usług.

Usługi księgowo-podatkowe

   • Prowadzenie i przechowanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • • Prowadzenie i przechowanie ksiąg rachunkowych,
• Prowadzenie ewidencji przychodu dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego,
   • Prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • • Ustalanie wysokości miesięcznych rozliczeń podatku VAT i VAT UE,
• Ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
   • Wysyłanie informacji podatkowej w formie pliku JPK,
 • • Sporządzanie bilansu i rachunku wyników wraz z obowiązującymi załącznikami i sprawozdawczością statystyczną,
• Sporządzanie zeznań podatkowych i sprawozdań finansowych,
   • Sporządzenie obowiązkowych sprawozdań finansowych.

Usługi kadrowo-płacowe

   • Sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem, zmianą warunków zatrudnienia oraz ustaniem stosunku pracy,
 • • Zgłaszanie pracowników i członków ich rodzin do ZUS,
• Prowadzenie akt osobowych oraz archiwizacja dokumentacji osobowej pracowników,
   • Sporządzania list płac oraz rachunków do umów cywilno-prawnych (wraz z wszelkimi potrąceniami, dodatkami, premiami itp.),
 • • Sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS- DRA, RCA, RSA, RZA,
• Rozliczanie zwolnień lekarskich (zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych),
   • Rozliczanie potrąceń komorniczych,
 • • Prowadzenie ewidencji badań lekarskich i szkoleń bhp i czuwanie nad ich aktualnością,
• Naliczanie zobowiązań z tytułu podatku od osób fizycznych,
   • Sporządzanie rocznej informacji o dochodach osób zatrudnionych,
 • • Sporządzanie rocznych deklaracji IWA,
• Sporządzanie rocznych deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R,
   • Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B),
   • Udzielanie informacji w zakresie przepisów  kadrowo-płacowym.

Usługi pozostałe

   • Pomoc przy zakładaniu lub likwidacji działalności gospodarczej,
 • • Doradztwo w zakresie prowadzania działalności gospodarczej,
• Reprezentowanie podatnika przed US i ZUS,
   • Pomoc przy wyborze właściwej formy opodatkowania,
 • • Sporządzanie miesięcznych deklaracji DEK-I-0 wymaganych przez PFRON,
• Sporządzenie sprawozdań dla celów statystycznych wymaganych przez GUS,
   • Sporządzanie miesięcznych zestawień i analiz dotyczących działalności firmy w zakresie uzgodnionym z klientem,
 • • Rozliczanie osób indywidualnych z wszelkiego rodzaju rocznych deklaracji podatkowych, takich jak: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-28,
• Wizyty konsultanta na miejscu.